Zgłoś szkodę

W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową należy skontaktować się z infolinią towarzystwa ubezpieczeń, którego polisę Państwo posiadacie.

 

Prosimy o przygotowanie numeru polisy ubezpieczeniowej, który będzie niezbędny w celu zarejestrowania szkody w systemie towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Numery infolinii towarzystw ubezpieczeniowych:

F.KONTAKTOWY

...

Biuro Ubezpieczeń OPUS

ul. Branickiego 19

15-085 Białystok

budynek Automobilklubu Podlaskiego